تاريخ : سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱ | ۳:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : نوری -MA


خصوصیات جسمانی

آهنگ رشد جسمانی کودکان در سالهای اول زندگی تا 6 سالگی بسیار سریع است.در این دوره رشد اندامهای تحتانی (پاها)نسبت به تنه سریع تر است.افزایش رشد طولی بدن وتسریع در رشد استخوانها نقش مهمی در افزایش وزن بدن دارد.به وزن بدن کودکان در این دوره تقریباً در هر سال دو کیلوگرم وبه طول قد نیز،در هر سال ، حدود 6 سانتی متر اضافه می شود .قدتقریبی  یک کودک معمولی در 5 سالگی حدود 115 سانتی متر و وزن تقریبی وی حدود23 کیلوگرم می باشد.

در این سنین پاها سریعتر از دستها ودستها سریعتر از تنه وتنه سریعتر از جمجمه رشد می کند.رشد عضله هل نسبت به وزن بدن تا 5 سالگی ثابت است،به طوری که وزن عضله 25%وزن بدن را تشکیل می دهد.به دلیل رشد نا کامل استخوانهای بدن ومیزان مصرف کمتر مواد معدنی فشار های جسمانی سنگین را نمی توانند تحمل کنند.

هدف برنامه های ورزشی در این دوره،رشد ونمو متناسب اندامها و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستها وپاها از طریق حرکات ساده وبنیادین از قبیل راه رفتن ،دویدن،گرفتن،پرتاب کردن،و بازیهای ساده ورزشی است.این گونه حرکات و بازیها حداقل به مدت 6 ساعت در روز، باید در برنامه کودکان گنجانیده شود.

 

خصوصیات وویژگی های عاطفی

کودکان سه تا شش سال معمولاًقادر نیستند واکنشهای عاطفی هیجانی خود را کنترل نمایند.کودک ،در آغاز، نسبت به مواردی چون شادی ، ترس ،خشم،حسادت، کینه و این گونه حالتها ، واکنشی از خود نشان نشان نمی دهند اما رفته رفته یاد می گیرد که در برابر این حالتها چگونه باید رفتار کند.بدین سبب رشد عاطفی با یاد گیری پیوند بسیار نزدیک دارد.بر خی از کودکان از همان آغاز ، بر اثر تجربه و یاد گیری پیوند بسیار نزدیک دارد.برخی از کودکان از همان آغاز ،بر اثر تجربه و یاد گیری،انزواطلب،برخی وابسته به محبت دیگران و بعضی پر خاشگر و تنند خو می شوندو نکته ی مهم این است که مربیان بدانند چه عواملی یا وضعیتی کودک را شاد یا عصبانی یا اندوهگین یا ترسان می کند.وقتی کودک بهنجار بداند که برای عمل به خواسته هایش حد و حدودی وجود دارد  خویشتن دار می شود. اگر بتوانیم کودکان را به موقع از عواملی که موجب ترس و خشمشان می شود آگاه کنیم وبا علاقه به سازندگی و پرورش نیروهای هیجانی آنان بپردازیم ، می توانیم امیدوار باشیم که در راه آرامش وامنیت روانی آنان گامهای مؤثری بر داشته ایم . کودکان سه وچهار ساله برای فرو نشاندن خشم خود بیشتر از زبان استفاده می کنند و دادو فریاد راه می اندا زند. اما کودکان پنج و شش ساله غالباً از راه کناره گیری و قهر کردن و جریحه دار کردن احساسات دیگران خشم خود را تسکین می دهند. 

خصوصیات روانی- حرکتی

توجه مربیان و والدین به خصوصیات حرکتی کودکان 3-6 ساله حائز اهمیت است.کودک در این سنین فعال و پر انرژی است وبازی کردن را حتی در تمام ساعات روز دوست دارد . بنابراین،می بایست برای کودکان این سنین محیطی را ایجاد کرد تا بتوانند آزادانه به فعالیت و حرکت بپردازند.اهم خصوصیات روانی-حرکتی کودکان 3-6 ساله عبارت است از:

الف) در سنین 2-3سالگی دید وبینایی چشم تقویت می شود،ولی هنوز هماهنگی کامل بین چشم ودست به وجد نیامده است.

ب) به دلیل رشد نا هماهنگ اندامهای مختلف بدن مثل ( بزرگی شکم نسبت به اعضای دیگر یا جلو بردن شانه ها ) برنامه های حرکتی و بازی و حرکات آزاد و مداوم باعث هماهنگی در رشد متناسب همه ی اندامهای بدن می شود.

ج) کودک 3 ساله قادر به حرکات جنبشی بنیادی مثل دویدن ، پریدن و صعود کردن است . کودک در این سن به راحتی قادر است از پاهای خود در ایجاد انواع حرکات استفاده کند.

د)کودک در سه سالگی با هر دو پای خود می پرد، صعود می کند، از پله ها به راحتی بالا می رود،به طور طبیعی می دود و جاهایی که لازم باشد تعادل خود را حفظ می کند .

ه)کودک در سن 4 سالگی می تواند به راحتی روی پنجه های پا راه برود . در به کار بردن دستها ، پاها و بازوان بیشتر از کار کردن با انگشتان مهارت دارد.

و) روی سه چرخه می نشیند و پا می زند ، خودش به تنهایی لباس و کفش می پوشد و می تواند از دستهای خود برای آویزان شدن استفاده کند.

ز)مهارت توپ گیری از سن 4 سالگی شروع می شود و نیز کودک می تواند برخی مهارتهای ترکیبی را انجام دهد.

از آنجا که کودک در نخستین مراحل کسب تجارب حرکتی است،ارائه برنامه های حرکتی و فعالیتهای جسمانی صحیح در این دوره حائز اهمیت است .مجموعه فعالیتهایی که برای کودکان 3-6 سال در نظر گرفته می شود باید بسیار اسان و ساده باشد ، به نحوی که کودک بتواند آنها را انجام دهد.پیچک